Beneficjenci zyskają - Witamy w portalu Stowarzyszenia Wspierania Niesłyszących - SWN

Stowarzyszenie
Wspierania
Niesłyszących
Przejdź do treści
Centrum aktywizacji osób niepełnosprawnych przy SWN


Beneficjenci zyskają

Udział w zajęciach z doradztwa zwiększającego potencjał zawodowy i poradnictwa psychologicznego prowadzonych przez "Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych przy SWN w Przemyślu" umożliwi nabycie przez osoby niepełnosprawne umiejętności oceny posiadanych predyspozycji, możliwości oraz aspiracji zawodowych, doboru odpowiedniego kierunku i formy szkolenia zawodowego oraz określenie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej. Doskonalenie umiejętności w zakresie pisania CV, prezentacji własnych możliwości i umiejętności oraz prowadzenia rozmów z pracodawcą wpłynie na zwiększenie wiary we własne możliwości i zwiększenie aktywności zawodowej. Zwiększenie ich kreatywności wyrówna szanse na rynku pracy oraz da możliwość egzekwowania równości wobec prawa i orientację w ciągle zmieniających się przepisach prawnych.
Aktywne korzystanie przez beneficjentów z usług projektu zwiększy dostępność rynku pracy dla osób niepełnosprawnych, zakładamy, że 10 - 15% ostatecznych beneficjentów uzyska pracę stałą lub dorywczą.
Ułatwienie dostępu do edukacji umożliwi wybór odpowiedniego kierunku i formy dalszego kształceni, zakładamy, że 20% ostatecznych beneficjentów będzie brało udział w różnych formach kształcenia.
Wsparcie psychologiczne zwiększy aktywność i kreatywność oraz poczucie własnej wartości osób niepełnosprawnych sprzyjające doskonaleniu umiejętności społecznych istotnych na rynku pracy, co zapobiegnie wykluczeniu społecznemu.

Wróć do spisu treści