Komputer oknem na świat - Witamy w portalu Stowarzyszenia Wspierania Niesłyszących - SWN

Stowarzyszenie
Wspierania
Niesłyszących
Przejdź do treści
Centrum rozwoju osobowego osób niepełnosprawnych


Projekt "Komputer Oknem Na Świat"

Osoby z wadą słuchu ze względu na specyfikę niesprawności, którą są dotknięci wymagają ciągłego doskonalenia umiejętności obsługi i pracy z komputerem. Szkolenia i zajęcia komputerowe prowadzone przez specjalistów surdopedagogów umożliwiają poznanie i ciągłe doskonalenie tej umiejętności. Znajomość technik pracy z komputerem, umiejętność wykorzystania Internetu do edukacji, rehabilitacji oraz poszukiwania pracy zwiększy aktywność zawodową i społeczną osób niesłyszących oraz wskaże nowe możliwości komunikowania się i uzyskania pracy. 
Wróć do spisu treści