Moje pierwsze prawo jazdy - Witamy w portalu Stowarzyszenia Wspierania Niesłyszących - SWN

Stowarzyszenie
Wspierania
Niesłyszących
Przejdź do treści
Jestem aktywny


Moje pierwsze prawo jazdy

R O W E R
Ważnym zadaniem jest wyposażenie osób niesłyszących w wiadomości, umiejętności i nawyki niezbędne do bezpiecznego korzystania z dróg w charakterze uczestnika ruchu.
Program wychowania komunikacyjnego został opracowany wspólnie z rodzicami i opiekunami dzieci i młodzieży z wadami słuchu, którzy spełniają warunki ubiegania się o uzyskanie karty rowerowej i karty motorowerowej.
Zadaniem programu będzie kształcenie nawyków poprawnego zachowania w ruchu drogowym jako pieszy, pasażer, rowerzysta. 
S K U T E R 
Wróć do spisu treści