teatrzyk PINOKIO - Witamy w portalu Stowarzyszenia Wspierania Niesłyszących - SWN

Stowarzyszenie
Wspierania
Niesłyszących
Przejdź do treści
Wspieranie rozwoju samodzielności osób niepełnosprawnych
„Teatrzyk Pinokio” zajęcia teatralne wszechstronnie rozwijające i aktywizujące, umożliwiają: rozwijanie osobowości, rozwijanie umiejętności uzewnętrzniania swoich przeżyć i potrzeb poprzez środki wyrazu (język, gest, mimika), umuzykalnienie, kształtowanie wrażliwości estetycznej oraz rozwijanie pamięci słownej, muzycznej, ruchowej, słuchowej.
Wróć do spisu treści