Zakopane 2003 - Witamy w portalu Stowarzyszenia Wspierania Niesłyszących - SWN

Stowarzyszenie
Wspierania
Niesłyszących
Przejdź do treści
Działalność Stowarzyszenia > Wycieczki


Dzięki realizacji projektu zrealizowane zostały zadania mające na celu wdrażanie osób niesłyszących do aktywnego spędzania czasu wolnego poprzez rozwijanie inwencji, uwrażliwienie osób niesłyszących na piękno ojczystej przyrody i krajobrazu, zbieranie i gromadzenie materiałów krajoznawczych, utrwalanie ich na zdjęciach i filmach video, upowszechnianie wiedzy o kraju poprzez organizowanie wystaw, konkursów (została zorganizowana wystawa podczas organizowanego przez nasze Stowarzyszenie Festiwalu Dorobku Artystycznego Osób Niepełnosprawnych), propagowanie wśród osób niesłyszących zdrowego stylu życia, Aktywność krajoznawczo - turystyczna jest doskonałą formą rehabilitacji, dostarcza ogromnego bogactwa wrażeń i przeżyć, rozwija sprawność ruchową oraz językową, daje możliwość bezpośredniej obserwacji procesów i zjawisk w naturalnych warunkach oraz umożliwia konfrontację wiedzy podręcznikowej z praktyką. 
Wróć do spisu treści