Nabywamy umiejętności - Witamy w portalu Stowarzyszenia Wspierania Niesłyszących - SWN

Stowarzyszenie
Wspierania
Niesłyszących
Przejdź do treści

Celem projektu „Nabywamy umiejętności” jest wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych uczniów niesłyszących Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 w Przemyślu poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych dydaktyczno-wyrównawczych: świetlicowych, sportowych i teatralnych. Bezpłatny udział w zadaniach projektu wpłynie na wyrównanie szans osób niesłyszących dotyczących możliwości rehabilitacji i rewalidacji oraz zwiększy ich potencjał edukacyjny, umożliwiając łatwiejsze nabywanie kompetencji szkolnych co zapobiegnie w przyszłości wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych. 
Zajęcia są prowadzone w ramach poszczególnych zadań:
„Świat otwarty dla przedsiębiorczych” 
Klub sportowy „Niedźwiadek” - zajęcia z tenisa stołowego
Kolorowa akademia - zajęcia teatralne „Teatrzyk Pinokio”
„Zajęcia świetlicowe" – gry zręcznościowe
Wróć do spisu treści