Otwarcie projektu - Witamy w portalu Stowarzyszenia Wspierania Niesłyszących - SWN

Stowarzyszenie
Wspierania
Niesłyszących
Przejdź do treści
Centrum aktywizacji osób niepełnosprawnych przy SWN > Działalność Centrum


Uroczyste otwarcie
W dniu 17 listopada 2005 r. o godzinie 1100 w sali narad Urzędu Miejskiego w Przemyślu odbyło się uroczyste otwarcie projektu "Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych przy Stowarzyszeniu Wspierania Niesłyszących w Przemyślu" realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 1.4 SPO RZL 2004 - 2006.
W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele: władz miasta Przemyśla i Powiatu Przemyskiego, dyrektor Oddziału Podkarpackiego PFRON, dyrektorzy MOPS, PCPR, PUP, zaproszeni goście i uczestnicy szkoleń Centrum.
Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Wiesław Jurkiewicz odczytał list gratulacyjny, w którym Prezydent Robert Choma w ciepłych słowach wyraża uznanie dla działalności członków Stowarzyszenia. Dziękując za trud włożony w pozyskanie środków z Europejskiego Funduszu Społecznego, życzy powodzenia w realizacji tego i następnych projektów na rzecz osób niepełnosprawnych.
Następnie zapoznano uczestników uroczystości z historią SWN i zadaniami projektu "Centrum", sytuacją osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy oraz działaniami PFRON na ich rzecz. 
Wróć do spisu treści