Opieka psychologiczno-pedagogiczna - Witamy w portalu Stowarzyszenia Wspierania Niesłyszących - SWN

Stowarzyszenie
Wspierania
Niesłyszących
Przejdź do treści
Wyrównywanie szans edukacyjnych osób niesłyszących > Indywidualne zajęcia wyrównawcze gimnazjum


Program "Opieka psychologiczno-pedagogiczna" skierowany jest do uczniów mających problemy w nauce, agresywnych, sprawiających problemy wychowawcze mająca na celu kształtowanie motywacji do nauki, aktywnej postawy społecznej oraz zmniejszenie ilości problemów wychowawczych.
Poniższe zdjęcia przedstawiają pracę z uczniem nad rozwojem mowy.

Harmonogram zajęć
Harmonogram zajęć pozalekcyjnych „Opieka psychologiczno-pedagogiczna” dla uczniów Gimnazjum w SOSW Nr 2 w Przemyślu na rok szkolny 2008/2009 oraz 2009/2010

Projekt współfinansowany ze środków EFS: „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów niesłyszących”

Termin realizacji: 01-09-2008 r. do 31-05-2010 r.
Miejsce zajęć: Przemyśl ul. Czarnieckiego 27


ROK SZKOLNY 2009/2010
Lp. Dt Data Nazwisko i imię ucznia Prowadzący/L.godz. Czas
1 Wt 01.09.2008 CHORZĘPA Jan J. Tymczyszyn / 1godz. 1515 - 1600
2 Wt 01.09.2009 EKIERT Robert A. Wołczyk / 1godz. 1800 - 1845
3 Wt 01.09.2009 BABINA Przemysław E. Stadnik / 1godz. 1600 - 1645
4 Wt 01.09.2009 GOTFRYD Sebastian E. Stadnik / 1godz. 1650 - 1735
5 Wt 01.09.2009 DĄBEK Wojciech Z. Berestecki / 1godz. 1600 - 1645
6 Wt 01.09.2009 ZAPAŁOWSKI Bartosz Z. Berestecki / 1godz. 1650 - 1735
7 Śr 02.09.2009 CHORZĘPA Jan J. Tymczyszyn / 1godz. 1515 - 1600
8 Czw 03.09.2009 WNĘK Bartłomiej J. Tymczyszyn / 1godz. 1515 - 1600
9 Czw 03.09.2009 BABINA Przemysław E. Stadnik / 1godz. 1600 - 1645
10 Czw 03.09.2009 GOTFRYD Sebastian E. Stadnik / 1godz. 1650 - 1735
11 Czw 03.09.2009 DĄBEK Wojciech Z. Berestecki / 1godz. 1600 - 1645
12 Czw 03.09.2009 ZAPAŁOWSKI Bartosz Z. Berestecki / 1godz. 1650 - 1735
13 Wt 08.09.2009 CHORZĘPA Jan J. Tymczyszyn / 1godz. 1515 - 1600
14 Wt 08.09.2009 EKIERT Robert A. Wołczyk / 1godz. 1800 - 1845
15 Wt 08.09.2009 BABINA Przemysław E. Stadnik / 1godz. 1600 - 1645
16 Wt 08.09.2009 GOTFRYD Sebastian E. Stadnik / 1godz. 1650 - 1735
17 Wt 08.09.2009 DĄBEK Wojciech Z. Berestecki / 1godz. 1600 - 1645
18 Wt 08.09.2009 ZAPAŁOWSKI Bartosz Z. Berestecki / 1godz. 1650 - 1735
19 Śr 09.09.2009 CHORZĘPA Jan J. Tymczyszyn / 1godz. 1515 - 1600
20 Czw 10.09.2009 EKIERT Robert A. Wołczyk / 1godz. 1800 - 1845
21 Czw 10.09.2009 BABINA Przemysław E. Stadnik / 1godz. 1600 - 1645
22 Czw 10.09.2009 GOTFRYD Sebastian E. Stadnik / 1godz. 1650 - 1735
23 Czw 10.09.2009 DĄBEK Wojciech Z. Berestecki / 1godz. 1600 - 1645
24 Czw 10.09.2009 ZAPAŁOWSKI Bartosz Z. Berestecki / 1godz. 1650 - 1735
25 Śr 16.09.2009 CHORZĘPA Jan J. Tymczyszyn / 1godz. 1515 - 1600
26 Czw 17.09.2009 EKIERT Robert A. Wołczyk / 1godz. 1800 - 1845
27 Czw 17.09.2009 BABINA Przemysław E. Stadnik / 1godz. 1600 - 1645
28 Czw 17.09.2009 GOTFRYD Sebastian E. Stadnik / 1godz. 1650 - 1735
29 Czw 17.09.2009 DĄBEK Wojciech Z. Berestecki / 1godz. 1600 - 1645
30 Czw 17.09.2009 ZAPAŁOWSKI Bartosz Z. Berestecki / 1godz. 1650 - 1735
31 Śr 23.09.2009 CHORZĘPA Jan J. Tymczyszyn / 1godz. 1515 - 1600
32 Czw 24.09.2009 EKIERT Robert A. Wołczyk / 1godz. 1800 - 1845
33 Czw 24.09.2009 BABINA Przemysław E. Stadnik / 1godz. 1600 - 1645
34 Czw 24.09.2009 GOTFRYD Sebastian E. Stadnik / 1godz. 1650 - 1735
35 Czw 24.09.2009 DĄBEK Wojciech Z. Berestecki / 1godz. 1600 - 1645
36 Czw 24.09.2009 ZAPAŁOWSKI Bartosz Z. Berestecki / 1godz. 1650 - 1735
37 Śr 30.09.2009 CHORZĘPA Jan J. Tymczyszyn / 1godz. 1515 - 1600
38 Czw 01.10.2009 EKIERT Robert A. Wołczyk / 1godz. 1800 - 1845
39 Czw 01.10.2009 BABINA Przemysław E. Stadnik / 1godz. 1600 - 1645
40 Czw 01.10.2009 GOTFRYD Sebastian E. Stadnik / 1godz. 1650 - 1735
41 Czw 01.10.2009 DĄBEK Wojciech Z. Berestecki / 1godz. 1600 - 1645
42 Czw 01.10.2009 ZAPAŁOWSKI Bartosz Z. Berestecki / 1godz. 1650 - 1735
43 Śr 07.10.2009 CHORZĘPA Jan J. Tymczyszyn / 1godz. 1515 - 1600
44 Czw 08.10.2009 EKIERT Robert A. Wołczyk / 1godz. 1800 - 1845
45 Czw 08.10.2009 BABINA Przemysław E. Stadnik / 1godz. 1600 - 1645
46 Czw 08.10.2009 GOTFRYD Sebastian E. Stadnik / 1godz. 1650 - 1735
47 Czw 08.10.2009 DĄBEK Wojciech Z. Berestecki / 1godz. 1600 - 1645
48 Czw 08.10.2009 ZAPAŁOWSKI Bartosz Z. Berestecki / 1godz. 1650 - 1735
49 Śr 14.10.2009 CHORZĘPA Jan J. Tymczyszyn / 1godz. 1515 - 1600
50 Czw 15.10.2009 EKIERT Robert A. Wołczyk / 1godz. 1800 - 1845
51 Czw 15.10.2009 BABINA Przemysław E. Stadnik / 1godz. 1600 - 1645
52 Czw 15.10.2009 GOTFRYD Sebastian E. Stadnik / 1godz. 1650 - 1735
53 Czw 15.10.2009 DĄBEK Wojciech Z. Berestecki / 1godz. 1600 - 1645
54 Czw 15.10.2009 ZAPAŁOWSKI Bartosz Z. Berestecki / 1godz. 1650 - 1735
55 Śr 21.10.2009 CHORZĘPA Jan J. Tymczyszyn / 1godz. 1515 - 1600
56 Czw 22.10.2009 EKIERT Robert A. Wołczyk / 1godz. 1800 - 1845
57 Czw 22.10.2009 BABINA Przemysław E. Stadnik / 1godz. 1600 - 1645
58 Czw 22.10.2009 GOTFRYD Sebastian E. Stadnik / 1godz. 1650 - 1735
59 Czw 22.10.2009 DĄBEK Wojciech Z. Berestecki / 1godz. 1600 - 1645
60 Czw 22.10.2009 ZAPAŁOWSKI Bartosz Z. Berestecki / 1godz. 1650 - 1735
61 Śr 28.10.2009 CHORZĘPA Jan J. Tymczyszyn / 1godz. 1515 - 1600
62 Czw 29.10.2009 EKIERT Robert A. Wołczyk / 1godz. 1800 - 1845
63 Czw 29.10.2009 BABINA Przemysław E. Stadnik / 1godz. 1600 - 1645
64 Czw 29.10.2009 GOTFRYD Sebastian E. Stadnik / 1godz. 1650 - 1735
65 Czw 29.10.2009 DĄBEK Wojciech Z. Berestecki / 1godz. 1600 - 1645
66 Czw 29.10.2009 ZAPAŁOWSKI Bartosz Z. Berestecki / 1godz. 1650 - 1735
67 Śr 04.11.2009 CHORZĘPA Jan J. Tymczyszyn / 1godz. 1515 - 1600
68 Czw 05.11.2009 EKIERT Robert A. Wołczyk / 1godz. 1800 - 1845
69 Czw 05.11.2009 BABINA Przemysław E. Stadnik / 1godz. 1600 - 1645
70 Czw 05.11.2009 GOTFRYD Sebastian E. Stadnik / 1godz. 1650 - 1735
71 Czw 05.11.2009 DĄBEK Wojciech Z. Berestecki / 1godz. 1600 - 1645
72 Czw 05.11..2009 ZAPAŁOWSKI Bartosz Z. Berestecki / 1godz. 1650 - 1735
73 Wt 10.11.2009 CHORZĘPA Jan J. Tymczyszyn / 1godz. 1515 - 1600
74 Czw 12.11.2009 EKIERT Robert A. Wołczyk / 1godz. 1800 - 1845
75 Czw 12.11.2009 BABINA Przemysław E. Stadnik / 1godz. 1600 - 1645
76 Czw 12.11.2009 GOTFRYD Sebastian E. Stadnik / 1godz. 1650 - 1735
77 Czw 12.11.2009 DĄBEK Wojciech Z. Berestecki / 1godz. 1600 - 1645
78 Czw 12.11.2009 ZAPAŁOWSKI Bartosz Z. Berestecki / 1godz. 1650 - 1735
79 Śr 18.11.2009 CHORZĘPA Jan J. Tymczyszyn / 1godz. 1515 - 1600
80 Czw 19.11.2009 EKIERT Robert A. Wołczyk / 1godz. 1800 - 1845
81 Czw 19.11.2009 BABINA Przemysław E. Stadnik / 1godz. 1600 - 1645
82 Czw 19.11.2009 GOTFRYD Sebastian E. Stadnik / 1godz. 1650 - 1735
83 Czw 19.11.2009 DĄBEK Wojciech Z. Berestecki / 1godz. 1600 - 1645
84 Czw 19.11.2009 ZAPAŁOWSKI Bartosz Z. Berestecki / 1godz. 1650 - 1735
85 Śr 25.11.2009 CHORZĘPA Jan J. Tymczyszyn / 1godz. 1515 - 1600
86 Czw 26.11.2009 EKIERT Robert A. Wołczyk / 1godz. 1800 - 1845
87 Czw 26.11.2009 BABINA Przemysław E. Stadnik / 1godz. 1600 - 1645
88 Czw 26.11.2009 GOTFRYD Sebastian E. Stadnik / 1godz. 1650 - 1735
89 Czw 26.11.2009 DĄBEK Wojciech Z. Berestecki / 1godz. 1600 - 1645
90 Czw 26.11.2009 ZAPAŁOWSKI Bartosz Z. Berestecki / 1godz. 1650 - 1735
91 Śr 02.12.2009 CHORZĘPA Jan J. Tymczyszyn / 1godz. 1515 - 1600
92 Czw 03.12.2009 EKIERT Robert A. Wołczyk / 1godz. 1800 - 1845
93 Czw 03.12.2009 BABINA Przemysław E. Stadnik / 1godz. 1600 - 1645
94 Czw 03.12.2009 GOTFRYD Sebastian E. Stadnik / 1godz. 1650 - 1735
95 Czw 03.12.2009 DĄBEK Wojciech Z. Berestecki / 1godz. 1600 - 1645
96 Czw 03.12.2009 ZAPAŁOWSKI Bartosz Z. Berestecki / 1godz. 1650 - 1735
97 Śr 09.12.2009 CHORZĘPA Jan J. Tymczyszyn / 1godz. 1515 - 1600
98 Czw 10.12.2009 EKIERT Robert A. Wołczyk / 1godz. 1800 - 1845
99 Czw 10.12.2009 BABINA Przemysław E. Stadnik / 1godz. 1600 - 1645
100 Czw 10.12.2009 GOTFRYD Sebastian E. Stadnik / 1godz. 1650 - 1735
101 Czw 10.12.2009 DĄBEK Wojciech Z. Berestecki / 1godz. 1600 - 1645
102 Czw 10.12.2009 ZAPAŁOWSKI Bartosz Z. Berestecki / 1godz. 1650 - 1735
103 Śr 16.12.2009 CHORZĘPA Jan J. Tymczyszyn / 1godz. 1515 - 1600
104 Czw 17.12.2009 EKIERT Robert A. Wołczyk / 1godz. 1800 - 1845
105 Czw 17.12.2009 BABINA Przemysław E. Stadnik / 1godz. 1600 - 1645
106 Czw 17.12.2009 GOTFRYD Sebastian E. Stadnik / 1godz. 1650 - 1735
107 Czw 17.12.2009 DĄBEK Wojciech Z. Berestecki / 1godz. 1600 - 1645
108 Czw 17.12.2009 ZAPAŁOWSKI Bartosz Z. Berestecki / 1godz. 1650 - 1735
109 Wt 22.12.2009 CHORZĘPA Jan J. Tymczyszyn / 1godz. 1515 - 1600
110 Wt 22.12.2009 EKIERT Robert A. Wołczyk / 1godz. 1800 - 1845
111 Wt 22.12.2009 BABINA Przemysław E. Stadnik / 1godz. 1600 - 1645
112 Wt 22.12.2009 GOTFRYD Sebastian E. Stadnik / 1godz. 1650 - 1735
113 Wt 22.12.2009 DĄBEK Wojciech Z. Berestecki / 1godz. 1600 - 1645
114 Wt 22.12.2009 ZAPAŁOWSKI Bartosz Z. Berestecki / 1godz. 1650 - 1735
115 Śr 06.01.2010 CHORZĘPA Jan J. Tymczyszyn / 1godz. 1515 - 1600
116 Czw 07.01.2010 EKIERT Robert A. Wołczyk / 1godz. 1800 - 1845
117 Czw 07.01.2010 BABINA Przemysław E. Stadnik / 1godz. 1600 - 1645
118 Czw 07.01.2010 GOTFRYD Sebastian E. Stadnik / 1godz. 1650 - 1735
119 Czw 07.01.2010 DĄBEK Wojciech Z. Berestecki / 1godz. 1600 - 1645
120 Czw 07.01.2010 ZAPAŁOWSKI Bartosz Z. Berestecki / 1godz. 1650 - 1735
121 Śr 13.01.2010 CHORZĘPA Jan J. Tymczyszyn / 1godz. 1515 - 1600
122 Czw 14.01.2010 EKIERT Robert A. Wołczyk / 1godz. 1800 - 1845
123 Czw 14.01.2010 BABINA Przemysław E. Stadnik / 1godz. 1600 - 1645
124 Czw 14.01.2010 GOTFRYD Sebastian E. Stadnik / 1godz. 1650 - 1735
125 Czw 14.01.2010 DĄBEK Wojciech Z. Berestecki / 1godz. 1600 - 1645
126 Czw 14.01.2010 ZAPAŁOWSKI Bartosz Z. Berestecki / 1godz. 1650 - 1735
127 Śr 20.01.2010 CHORZĘPA Jan J. Tymczyszyn / 1godz. 1515 - 1600
128 Czw 21.01.2010 EKIERT Robert A. Wołczyk / 1godz. 1800 - 1845
129 Czw 21.01.2010 BABINA Przemysław E. Stadnik / 1godz. 1600 - 1645
130 Czw 21.01.2010 GOTFRYD Sebastian E. Stadnik / 1godz. 1650 - 1735
131 Czw 21.01.2010 DĄBEK Wojciech Z. Berestecki / 1godz. 1600 - 1645
132 Czw 21.01.2010 ZAPAŁOWSKI Bartosz Z. Berestecki / 1godz. 1650 - 1735
133 Śr 27.01.2010 CHORZĘPA Jan J. Tymczyszyn / 1godz. 1515 - 1600
134 Czw 28.01.2010 EKIERT Robert A. Wołczyk / 1godz. 1800 - 1845
135 Czw 28.01.2010 BABINA Przemysław E. Stadnik / 1godz. 1600 - 1645
136 Czw 28.01.2010 GOTFRYD Sebastian E. Stadnik / 1godz. 1650 - 1735
137 Czw 28.01.2010 DĄBEK Wojciech Z. Berestecki / 1godz. 1600 - 1645
138 Czw 28.01.2010 ZAPAŁOWSKI Bartosz Z. Berestecki / 1godz. 1650 - 1735
139 Śr 03.02.2010 CHORZĘPA Jan J. Tymczyszyn / 1godz. 1515 - 1600
140 Czw 04.02.2010 EKIERT Robert A. Wołczyk / 1godz. 1800 - 1845
141 Czw 04.02.2010 BABINA Przemysław E. Stadnik / 1godz. 1600 - 1645
142 Czw 04.02.2010 GOTFRYD Sebastian E. Stadnik / 1godz. 1650 - 1735
143 Czw 04.02.2010 DĄBEK Wojciech Z. Berestecki / 1godz. 1600 - 1645
144 Czw 04.02.2010 ZAPAŁOWSKI Bartosz Z. Berestecki / 1godz. 1650 - 1735
145 Śr 10.02.2010 CHORZĘPA Jan J. Tymczyszyn / 1godz. 1515 - 1600
146 Czw 11.02.2010 EKIERT Robert A. Wołczyk / 1godz. 1800 - 1845
147 Czw 11.02.2010 BABINA Przemysław E. Stadnik / 1godz. 1600 - 1645
148 Czw 11.02.2010 GOTFRYD Sebastian E. Stadnik / 1godz. 1650 - 1735
149 Czw 11.02.2010 DĄBEK Wojciech Z. Berestecki / 1godz. 1600 - 1645
150 Czw 11.02.2010 ZAPAŁOWSKI Bartosz Z. Berestecki / 1godz. 1650 - 1735
151 Śr 03.03.2010 CHORZĘPA Jan J. Tymczyszyn / 1godz. 1515 - 1600
152 Czw 04.03.2010 EKIERT Robert A. Wołczyk / 1godz. 1800 - 1845
153 Czw 04.03.2010 BABINA Przemysław E. Stadnik / 1godz. 1600 - 1645
154 Czw 04.03.2010 GOTFRYD Sebastian E. Stadnik / 1godz. 1650 - 1735
155 Czw 04.03.2010 DĄBEK Wojciech Z. Berestecki / 1godz. 1600 - 1645
156 Czw 04.03.2010 ZAPAŁOWSKI Bartosz Z. Berestecki / 1godz. 1650 - 1735
157 Śr 10.03.2010 CHORZĘPA Jan J. Tymczyszyn / 1godz. 1515 - 1600
158 Czw 11.03.2010 EKIERT Robert A. Wołczyk / 1godz. 1800 - 1845
159 Czw 11.03.2010 BABINA Przemysław E. Stadnik / 1godz. 1600 - 1645
160 Czw 11.03.2010 GOTFRYD Sebastian E. Stadnik / 1godz. 1650 - 1735
161 Czw 11.03.2010 DĄBEK Wojciech Z. Berestecki / 1godz. 1600 - 1645
162 Czw 11.03.2010 ZAPAŁOWSKI Bartosz Z. Berestecki / 1godz. 1650 - 1735
163 Śr 17.03.2010 CHORZĘPA Jan J. Tymczyszyn / 1godz. 1515 - 1600
164 Czw 18.03.2010 EKIERT Robert A. Wołczyk / 1godz. 1800 - 1845
165 Czw 18.03.2010 BABINA Przemysław E. Stadnik / 1godz. 1600 - 1645
166 Czw 18.03.2010 GOTFRYD Sebastian E. Stadnik / 1godz. 1650 - 1735
167 Czw 18.03.2010 DĄBEK Wojciech Z. Berestecki / 1godz. 1600 - 1645
168 Czw 18.03.2010 ZAPAŁOWSKI Bartosz Z. Berestecki / 1godz. 1650 - 1735
169 Pon 22.03.2010 BABINA Przemysław E. Stadnik / 1godz. 1600 - 1645
170 Pon 22.03.2010 GOTFRYD Sebastian E. Stadnik / 1godz. 1650 - 1735
171 Pon 22.03.2010 DĄBEK Wojciech Z. Berestecki / 1godz. 1600 - 1645
172 Pon 22.03.2010 ZAPAŁOWSKI Bartosz Z. Berestecki / 1godz. 1650 - 1735
173 Śr 24.03.2010 CHORZĘPA Jan J. Tymczyszyn / 1godz. 1515 - 1600
174 Czw 24.03.2010 BABINA Przemysław E. Stadnik / 1godz. 1645 - 1730
175 Czw 24.03.2010 GOTFRYD Sebastian E. Stadnik / 1godz. 1650 - 1735
176 Czw 24.03.2010 DĄBEK Wojciech Z. Berestecki / 1godz. 1600 - 1645
177 Czw 24.03.2010 ZAPAŁOWSKI Bartosz Z. Berestecki / 1godz. 1650 - 1735
178 Czw 25.03.2010 EKIERT Robert A. Wołczyk / 1godz. 1800 - 1845
179 Czw 25.03.2010 BABINA Przemysław E. Stadnik / 1godz. 1600 - 1645
180 Czw 25.03.2010 GOTFRYD Sebastian E. Stadnik / 1godz. 1650 - 1735
181 Czw 25.03.2010 DĄBEK Wojciech Z. Berestecki / 1godz. 1600 - 1645
182 Czw 25.03.2010 ZAPAŁOWSKI Bartosz Z. Berestecki / 1godz. 1650 - 1735
183 Śr 31.03.2010 CHORZĘPA Jan J. Tymczyszyn / 1godz. 1515 - 1600
184 Czw 01.04.2010 EKIERT Robert A. Wołczyk / 1godz. 1800 - 1845
185 Śr 07.04.2010 CHORZĘPA Jan J. Tymczyszyn / 1godz. 1515 - 1600
186 Czw 08.04.2010 EKIERT Robert A. Wołczyk / 1godz. 1800 - 1845
187 Śr 14.04.2010 CHORZĘPA Jan J. Tymczyszyn / 1godz. 1515 - 1600
188 Czw 15.04.2010 EKIERT Robert A. Wołczyk / 1godz. 1800 - 1845
189 Czw 15.04.2010 BABINA Przemysław E. Stadnik / 1godz. 1600 - 1645
190 Czw 15.04.2010 GOTFRYD Sebastian E. Stadnik / 1godz. 1650 - 1735
191 Czw 15.04.2010 DĄBEK Wojciech Z. Berestecki / 1godz. 1600 - 1645
192 Czw 15.04.2010 ZAPAŁOWSKI Bartosz Z. Berestecki / 1godz. 1650 - 1735
193 Śr 21.04.2010 CHORZĘPA Jan J. Tymczyszyn / 1godz. 1515 - 1600
194 Czw 22.04.2010 EKIERT Robert A. Wołczyk / 1godz. 1800 - 1845
195 Czw 22.04.2010 BABINA Przemysław E. Stadnik / 1godz. 1600 - 1645
196 Czw 22.04.2010 GOTFRYD Sebastian E. Stadnik / 1godz. 1650 - 1735
197 Czw 22.04.2010 DĄBEK Wojciech Z. Berestecki / 1godz. 1600 - 1645
198 Czw 22.04.2010 ZAPAŁOWSKI Bartosz Z. Berestecki / 1godz. 1650 - 1735
199 Śr 28.04.2010 CHORZĘPA Jan J. Tymczyszyn / 1godz. 1515 - 1600
200 Czw 29.04.2010 EKIERT Robert A. Wołczyk / 1godz. 1800 - 1845
201 Czw 29.04.2010 BABINA Przemysław E. Stadnik / 1godz. 1600 - 1645
202 Czw 29.04.2010 GOTFRYD Sebastian E. Stadnik / 1godz. 1650 - 1735
203 Czw 29.04.2010 DĄBEK Wojciech Z. Berestecki / 1godz. 1600 - 1645
204 Czw 29.04.2010 ZAPAŁOWSKI Bartosz Z. Berestecki / 1godz. 1650 - 1735
ROK SZKOLNY 2008/2009
I półrocze 2008/2009
Lp. Dt Data Nazwisko i imię ucznia Prowadzący/L.godz. Czas
1 Śr 03.09.2008 EKIERT Robert A. Wołczyk / 1godz. 1700 - 1745
2 Czw 04.09.2008 WNĘK Bartłomiej J. Tymczyszyn / 1godz. 1515 - 1600
3 Czw 04.09.2008 BABINA Przemysław E. Stadnik / 1godz. 1615 - 1700
4 Czw 04.09.2008 GOTFRYD Sebastian E. Stadnik / 1godz. 1700 - 1745
5 Czw 04.09.2008 DĄBEK Wojciech Z. Berestecki / 1godz. 1615 - 1700
6 Czw 04.09.2008 ZAPAŁOWSKI Bartosz Z. Berestecki / 1godz. 1700 - 1745
7 Śr 10.09.2008 EKIERT Robert A. Wołczyk / 1godz. 1700 - 1745
8 Czw 11.09.2008 WNĘK Bartłomiej J. Tymczyszyn / 1godz. 1515 - 1600
9 Czw 11.09.2008 BABINA Przemysław E. Stadnik / 1godz. 1615 - 1700
10 Czw 11.09.2008 GOTFRYD Sebastian E. Stadnik / 1godz. 1700 - 1745
11 Czw 11.09.2008 DĄBEK Wojciech Z. Berestecki / 1godz. 1615 - 1700
12 Czw 11.09.2008 ZAPAŁOWSKI Bartosz Z. Berestecki / 1godz. 1700 - 1745
13 Śr 17.09.2008 EKIERT Robert A. Wołczyk / 1godz. 1700 - 1745
14 Czw 18.09.2008 WNĘK Bartłomiej J. Tymczyszyn / 1godz. 1515 - 1600
15 Czw 18.09.2008 BABINA Przemysław E. Stadnik / 1godz. 1615 - 1700
16 Czw 18.09.2008 GOTFRYD Sebastian E. Stadnik / 1godz. 1700 - 1745
17 Czw 18.09.2008 DĄBEK Wojciech Z. Berestecki / 1godz. 1615 - 1700
18 Czw 18.09.2008 ZAPAŁOWSKI Bartosz Z. Berestecki / 1godz. 1700 - 1745
19 Śr 24.09.2008 EKIERT Robert A. Wołczyk / 1godz. 1700 - 1745
20 Czw 25.09.2008 WNĘK Bartłomiej J. Tymczyszyn / 1godz. 1515 - 1600
21 Czw 25.09.2008 BABINA Przemysław E. Stadnik / 1godz. 1615 - 1700
22 Czw 25.09.2008 GOTFRYD Sebastian E. Stadnik / 1godz. 1700 - 1745
23 Czw 25.09.2008 DĄBEK Wojciech Z. Berestecki / 1godz. 1615 - 1700
24 Czw 25.09.2008 ZAPAŁOWSKI Bartosz Z. Berestecki / 1godz. 1700 - 1745
25 Śr 01.10.2008 EKIERT Robert A. Wołczyk / 1godz. 1700 - 1745
26 Czw 02.10.2008 WNĘK Bartłomiej J. Tymczyszyn / 1godz. 1515 - 1600
27 Czw 02.10.2008 BABINA Przemysław E. Stadnik / 1godz. 1615 - 1700
28 Czw 02.10.2008 GOTFRYD Sebastian E. Stadnik / 1godz. 1700 - 1745
29 Czw 02.10.2008 DĄBEK Wojciech Z. Berestecki / 1godz. 1615 - 1700
30 Czw 02.10.2008 ZAPAŁOWSKI Bartosz Z. Berestecki / 1godz. 1700 - 1745
31 Śr 08.10.2008 EKIERT Robert A. Wołczyk / 1godz. 1700 - 1745
32 Czw 09.10.2008 WNĘK Bartłomiej J. Tymczyszyn / 1godz. 1515 - 1600
33 Czw 09.10.2008 BABINA Przemysław E. Stadnik / 1godz. 1615 - 1700
34 Czw 09.10.2008 GOTFRYD Sebastian E. Stadnik / 1godz. 1700 - 1745
35 Czw 09.10.2008 DĄBEK Wojciech Z. Berestecki / 1godz. 1615 - 1700
36 Czw 09.10.2008 ZAPAŁOWSKI Bartosz Z. Berestecki / 1godz. 1700 - 1745
37 Śr 15.10.2008 EKIERT Robert A. Wołczyk / 1godz. 1700 - 1745
38 Czw 16.10.2008 WNĘK Bartłomiej J. Tymczyszyn / 1godz. 1515 - 1600
39 Czw 16.10.2008 BABINA Przemysław E. Stadnik / 1godz. 1615 - 1700
40 Czw 16.10.2008 GOTFRYD Sebastian E. Stadnik / 1godz. 1700 - 1745
41 Czw 16.10.2008 DĄBEK Wojciech Z. Berestecki / 1godz. 1615 - 1700
42 Czw 16.10.2008 ZAPAŁOWSKI Bartosz Z. Berestecki / 1godz. 1700 - 1745
43 Śr 22.10.2008 EKIERT Robert A. Wołczyk / 1godz. 1700 - 1745
44 Czw 23.10.2008 WNĘK Bartłomiej J. Tymczyszyn / 1godz. 1515 - 1600
45 Czw 23.10.2008 BABINA Przemysław E. Stadnik / 1godz. 1615 - 1700
46 Czw 23.10.2008 GOTFRYD Sebastian E. Stadnik / 1godz. 1700 - 1745
47 Czw 23.10.2008 DĄBEK Wojciech Z. Berestecki / 1godz. 1615 - 1700
48 Czw 23.10.2008 ZAPAŁOWSKI Bartosz Z. Berestecki / 1godz. 1700 - 1745
49 Śr 29.09.2008 EKIERT Robert A. Wołczyk / 1godz. 1700 - 1745
50 Czw 30.09.2008 WNĘK Bartłomiej J. Tymczyszyn / 1godz. 1515 - 1600
51 Czw 30.09.2008 BABINA Przemysław E. Stadnik / 1godz. 1615 - 1700
52 Czw 30.09.2008 GOTFRYD Sebastian E. Stadnik / 1godz. 1700 - 1745
53 Czw 30.09.2008 DĄBEK Wojciech Z. Berestecki / 1godz. 1615 - 1700
54 Czw 30.09.2008 ZAPAŁOWSKI Bartosz Z. Berestecki / 1godz. 1700 - 1745
55 Śr 05.11.2008 EKIERT Robert A. Wołczyk / 1godz. 1700 - 1745
56 Czw 06.11.2008 WNĘK Bartłomiej J. Tymczyszyn / 1godz. 1515 - 1600
57 Czw 06.11.2008 BABINA Przemysław E. Stadnik / 1godz. 1615 - 1700
58 Czw 06.11.2008 GOTFRYD Sebastian E. Stadnik / 1godz. 1700 - 1745
59 Czw 06.11.2008 DĄBEK Wojciech Z. Berestecki / 1godz. 1615 - 1700
60 Czw 06.11.2008 ZAPAŁOWSKI Bartosz Z. Berestecki / 1godz. 1700 - 1745
61 Śr 12.11.2008 EKIERT Robert A. Wołczyk / 1godz. 1700 - 1745
62 Czw 13.11.2008 WNĘK Bartłomiej J. Tymczyszyn / 1godz. 1515 - 1600
63 Czw 13.11.2008 BABINA Przemysław E. Stadnik / 1godz. 1615 - 1700
64 Czw 13.11.2008 GOTFRYD Sebastian E. Stadnik / 1godz. 1700 - 1745
65 Czw 13.11.2008 DĄBEK Wojciech Z. Berestecki / 1godz. 1615 - 1700
66 Czw 13.11.2008 ZAPAŁOWSKI Bartosz Z. Berestecki / 1godz. 1700 - 1745
67 Śr 19.11.2008 EKIERT Robert A. Wołczyk / 1godz. 1700 - 1745
68 Czw 20.11.2008 WNĘK Bartłomiej J. Tymczyszyn / 1godz. 1515 - 1600
69 Czw 20.11.2008 BABINA Przemysław E. Stadnik / 1godz. 1615 - 1700
70 Czw 20.11.2008 GOTFRYD Sebastian E. Stadnik / 1godz. 1700 - 1745
71 Czw 20.11.2008 DĄBEK Wojciech Z. Berestecki / 1godz. 1615 - 1700
72 Czw 20.11.2008 ZAPAŁOWSKI Bartosz Z. Berestecki / 1godz. 1700 - 1745
73 Śr 26.11.2008 EKIERT Robert A. Wołczyk / 1godz. 1700 - 1745
74 Czw 27.11.2008 WNĘK Bartłomiej J. Tymczyszyn / 1godz. 1515 - 1600
75 Czw 27.11.2008 BABINA Przemysław E. Stadnik / 1godz. 1615 - 1700
76 Czw 27.11.2008 GOTFRYD Sebastian E. Stadnik / 1godz. 1700 - 1745
77 Czw 27.11.2008 DĄBEK Wojciech Z. Berestecki / 1godz. 1615 - 1700
78 Czw 27.11.2008 ZAPAŁOWSKI Bartosz Z. Berestecki / 1godz. 1700 - 1745
79 Śr 03.12.2008 EKIERT Robert A. Wołczyk / 1godz. 1700 - 1745
80 Czw 04.12.2008 WNĘK Bartłomiej J. Tymczyszyn / 1godz. 1515 - 1600
81 Czw 04.12.2008 BABINA Przemysław E. Stadnik / 1godz. 1615 - 1700
82 Czw 04.12.2008 GOTFRYD Sebastian E. Stadnik / 1godz. 1700 - 1745
83 Czw 04.12.2008 DĄBEK Wojciech Z. Berestecki / 1godz. 1615 - 1700
84 Czw 04.12.2008 ZAPAŁOWSKI Bartosz Z. Berestecki / 1godz. 1700 - 1745
85 Śr 10.12.2008 EKIERT Robert A. Wołczyk / 1godz. 1700 - 1745
86 Czw 11.12.2008 WNĘK Bartłomiej J. Tymczyszyn / 1godz. 1515 - 1600
87 Czw 11.12.2008 BABINA Przemysław E. Stadnik / 1godz. 1615 - 1700
88 Czw 11.12.2008 GOTFRYD Sebastian E. Stadnik / 1godz. 1700 - 1745
89 Czw 11.12.2008 DĄBEK Wojciech Z. Berestecki / 1godz. 1615 - 1700
90 Czw 11.12.2008 ZAPAŁOWSKI Bartosz Z. Berestecki / 1godz. 1700 - 1745
91 Śr 17.12.2008 EKIERT Robert A. Wołczyk / 1godz. 1700 - 1745
92 Czw 18.12.2008 WNĘK Bartłomiej J. Tymczyszyn / 1godz. 1515 - 1600
93 Czw 18.12.2008 BABINA Przemysław E. Stadnik / 1godz. 1615 - 1700
94 Czw 18.12.2008 GOTFRYD Sebastian E. Stadnik / 1godz. 1700 - 1745
95 Czw 18.12.2008 DĄBEK Wojciech Z. Berestecki / 1godz. 1615 - 1700
96 Czw 18.12.2008 ZAPAŁOWSKI Bartosz Z. Berestecki / 1godz. 1700 - 1745
97 Śr 07.01.2009 EKIERT Robert A. Wołczyk / 1godz. 1700 - 1745
98 Czw 08.01.2009 WNĘK Bartłomiej J. Tymczyszyn / 1godz. 1515 - 1600
99 Czw 08.01.2009 BABINA Przemysław E. Stadnik / 1godz. 1615 - 1700
100 Czw 08.01.2009 GOTFRYD Sebastian E. Stadnik / 1godz. 1700 - 1745
101 Czw 08.01.2009 DĄBEK Wojciech Z. Berestecki / 1godz. 1615 - 1700
102 Czw 08.01.2009 ZAPAŁOWSKI Bartosz Z. Berestecki / 1godz. 1700 - 1745
103 Śr 14.01.2009 EKIERT Robert A. Wołczyk / 1godz. 1700 - 1745
104 Czw 15.01.2009 WNĘK Bartłomiej J. Tymczyszyn / 1godz. 1515 - 1600
105 Czw 15.01.2009 BABINA Przemysław E. Stadnik / 1godz. 1615 - 1700
106 Czw 15.01.2009 GOTFRYD Sebastian E. Stadnik / 1godz. 1700 - 1745
107 Czw 15.01.2009 DĄBEK Wojciech Z. Berestecki / 1godz. 1615 - 1700
108 Czw 15.01.2009 ZAPAŁOWSKI Bartosz Z. Berestecki / 1godz. 1700 - 1745
109 Śr 21.01.2009 EKIERT Robert A. Wołczyk / 1godz. 1700 - 1745
110 Czw 22.01.2009 WNĘK Bartłomiej J. Tymczyszyn / 1godz. 1515 - 1600
11 Czw 22.01.2009 BABINA Przemysław E. Stadnik / 1godz. 1615 - 1700
112 Czw 22.01.2009 GOTFRYD Sebastian E. Stadnik / 1godz. 1700 - 1745
113 Czw 22.01.2009 DĄBEK Wojciech Z. Berestecki / 1godz. 1615 - 1700
114 Czw 22.01.2009 ZAPAŁOWSKI Bartosz Z. Berestecki / 1godz. 1700 - 1745
115 Śr 28.01.2009 EKIERT Robert A. Wołczyk / 1godz. 1700 - 1745
116 Czw 29.01.2009 WNĘK Bartłomiej J. Tymczyszyn / 1godz. 1515 - 1600
117 Czw 29.01.2009 BABINA Przemysław E. Stadnik / 1godz. 1615 - 1700
118 Czw 29.01.2009 GOTFRYD Sebastian E. Stadnik / 1godz. 1700 - 1745
119 Czw 29.01.2009 DĄBEK Wojciech Z. Berestecki / 1godz. 1615 - 1700
120 Czw 29.01.2009 ZAPAŁOWSKI Bartosz Z. Berestecki / 1godz. 1700 - 1745
II półrocze 2008/2009
Lp. Dt Data Nazwisko i imię ucznia Prowadzący/L.godz. Czas
121 Pn 16.02.2009 CHORZEMPA Jan J. Tymczyszyn / 1godz. 0800 - 0845
122 Śr 18.02.2009 EKIERT Robert A. Wołczyk / 1godz. 1700 - 1745
123 Czw 19.02.2009 BABINA Przemysław E. Stadnik / 1godz. 1615 - 1700
124 Czw 19.02.2009 GOTFRYD Sebastian E. Stadnik / 1godz. 1700 - 1745
125 Czw 19.02.2009 DĄBEK Wojciech Z. Berestecki / 1godz. 1615 - 1700
126 Czw 19.02.2009 ZAPAŁOWSKI Bartosz Z. Berestecki / 1godz. 1700 - 1745
127 Pn 23.02.2009 CHORZEMPA Jan J. Tymczyszyn / 1godz. 0800 - 0845
128 Śr 25.02.2009 EKIERT Robert A. Wołczyk / 1godz. 1700 - 1745
129 Czw 26.02.2009 BABINA Przemysław E. Stadnik / 1godz. 1615 - 1700
130 Czw 26.02.2009 GOTFRYD Sebastian E. Stadnik / 1godz. 1700 - 1745
131 Czw 26.02.2009 DĄBEK Wojciech Z. Berestecki / 1godz. 1615 - 1700
132 Czw 26.02.2009 ZAPAŁOWSKI Bartosz Z. Berestecki / 1godz. 1700 - 1745
133 Pn 02.03.2009 CHORZEMPA Jan J. Tymczyszyn / 1godz. 0800 - 0845
134 Śr 03.03.2009 EKIERT Robert A. Wołczyk / 1godz. 1700 - 1745
135 Czw 04.03.2009 BABINA Przemysław E. Stadnik / 1godz. 1615 - 1700
136 Czw 04.03.2009 GOTFRYD Sebastian E. Stadnik / 1godz. 1700 - 1745
137 Czw 04.03.2009 DĄBEK Wojciech Z. Berestecki / 1godz. 1615 - 1700
138 Czw 04.03.2009 ZAPAŁOWSKI Bartosz Z. Berestecki / 1godz. 1700 - 1745
139 Pn 09.03.2009 CHORZEMPA Jan J. Tymczyszyn / 1godz. 0800 - 0845
140 Śr 11.03.2009 EKIERT Robert A. Wołczyk / 1godz. 1700 - 1745
141 Czw 12.03.2009 BABINA Przemysław E. Stadnik / 1godz. 1615 - 1700
142 Czw 12.03.2009 GOTFRYD Sebastian E. Stadnik / 1godz. 1700 - 1745
143 Czw 12.03.2009 DĄBEK Wojciech Z. Berestecki / 1godz. 1615 - 1700
144 Czw 12.03.2009 ZAPAŁOWSKI Bartosz Z. Berestecki / 1godz. 1700 - 1745
145 Pn 16.03.2009 CHORZEMPA Jan J. Tymczyszyn / 1godz. 0800 - 0845
146 Śr 18.03.2009 EKIERT Robert A. Wołczyk / 1godz. 1700 - 1745
147 Czw 19.03.2009 BABINA Przemysław E. Stadnik / 1godz. 1615 - 1700
148 Czw 19.03.2009 GOTFRYD Sebastian E. Stadnik / 1godz. 1700 - 1745
149 Czw 19.03.2009 DĄBEK Wojciech Z. Berestecki / 1godz. 1615 - 1700
150 Czw 19.03.2009 ZAPAŁOWSKI Bartosz Z. Berestecki / 1godz. 1700 - 1745
151 Pn 23.03.2009 CHORZEMPA Jan J. Tymczyszyn / 1godz. 0800 - 0845
152 Śr 25.03.2009 EKIERT Robert A. Wołczyk / 1godz. 1700 - 1745
153 Czw 26.03.2009 BABINA Przemysław E. Stadnik / 1godz. 1615 - 1700
154 Czw 26.03.2009 GOTFRYD Sebastian E. Stadnik / 1godz. 1700 - 1745
155 Czw 26.03.2009 DĄBEK Wojciech Z. Berestecki / 1godz. 1615 - 1700
156 Czw 26.03.2009 ZAPAŁOWSKI Bartosz Z. Berestecki / 1godz. 1700 - 1745
157 Pn 30.03.2009 CHORZEMPA Jan J. Tymczyszyn / 1godz. 0800 - 0845
158 Śr 01.04.2009 EKIERT Robert A. Wołczyk / 1godz. 1700 - 1745
159 Czw 02.04.2009 BABINA Przemysław E. Stadnik / 1godz. 1615 - 1700
160 Czw 02.04.2009 GOTFRYD Sebastian E. Stadnik / 1godz. 1700 - 1745
161 Czw 02.04.2009 DĄBEK Wojciech Z. Berestecki / 1godz. 1615 - 1700
162 Czw 02.04.2009 ZAPAŁOWSKI Bartosz Z. Berestecki / 1godz. 1700 - 1745
163 Pn 06.04.2009 CHORZEMPA Jan J. Tymczyszyn / 1godz. 0800 - 0845
164 Pn 06.04.2009 BABINA Przemysław E. Stadnik / 1godz. 1615 - 1700
165 Pn 06.04.2009 GOTFRYD Sebastian E. Stadnik / 1godz. 1700 - 1745
166 Pn 06.04.2009 DĄBEK Wojciech Z. Berestecki / 1godz. 1615 - 1700
167 Pn 06.04.2009 ZAPAŁOWSKI Bartosz Z. Berestecki / 1godz. 1700 - 1745
168 Śr 08.04.2009 EKIERT Robert A. Wołczyk / 1godz. 1700 - 1745
169 Pn 20.04.2009 CHORZEMPA Jan J. Tymczyszyn / 1godz. 1300 - 1345
170 Śr 22.04.2009 EKIERT Robert A. Wołczyk / 1godz. 1700 - 1745
171 Czw 23.04.2009 BABINA Przemysław E. Stadnik / 1godz. 1615 - 1700
172 Czw 23.04.2009 GOTFRYD Sebastian E. Stadnik / 1godz. 1700 - 1745
173 Czw 23.04.2009 DĄBEK Wojciech Z. Berestecki / 1godz. 1615 - 1700
174 Czw 23.04.2009 ZAPAŁOWSKI Bartosz Z. Berestecki / 1godz. 1700 - 1745
175 Pn 27.04.2009 CHORZEMPA Jan J. Tymczyszyn / 1godz. 1300 - 1345
176 Śr 29.04.2009 EKIERT Robert A. Wołczyk / 1godz. 1700 - 1745
177 Czw 30.04.2009 BABINA Przemysław E. Stadnik / 1godz. 1615 - 1700
178 Czw 30.04.2009 GOTFRYD Sebastian E. Stadnik / 1godz. 1700 - 1745
179 Czw 30.04.2009 DĄBEK Wojciech Z. Berestecki / 1godz. 1615 - 1700
180 Czw 30.04.2009 ZAPAŁOWSKI Bartosz Z. Berestecki / 1godz. 1700 - 1745
181 Pn 11.05.2009 CHORZEMPA Jan J. Tymczyszyn / 1godz. 1300 - 1345
182 Śr 13.05.2009 EKIERT Robert A. Wołczyk / 1godz. 1700 - 1745
183 Czw 14.05.2009 BABINA Przemysław E. Stadnik / 1godz. 1615 - 1700
184 Czw 14.05.2009 GOTFRYD Sebastian E. Stadnik / 1godz. 1700 - 1745
185 Czw 14.05.2009 DĄBEK Wojciech Z. Berestecki / 1godz. 1615 - 1700
186 Czw 14.05.2009 ZAPAŁOWSKI Bartosz Z. Berestecki / 1godz. 1700 - 1745
187 Pn 18.05.2009 CHORZEMPA Jan J. Tymczyszyn / 1godz. 1300 - 1345
188 Śr 20.05.2009 EKIERT Robert A. Wołczyk / 1godz. 1700 - 1745
189 Czw 21.05.2009 BABINA Przemysław E. Stadnik / 1godz. 1615 - 1700
190 Czw 21.05.2009 GOTFRYD Sebastian E. Stadnik / 1godz. 1700 - 1745
191 Czw 21.05.2009 DĄBEK Wojciech Z. Berestecki / 1godz. 1615 - 1700
192 Czw 21.05.2009 ZAPAŁOWSKI Bartosz Z. Berestecki / 1godz. 1700 - 1745
193 Pn 25.05.2009 CHORZEMPA Jan J. Tymczyszyn / 1godz. 1300 - 1345
194 Śr 27.05.2009 EKIERT Robert A. Wołczyk / 1godz. 1700 - 1745
195 Czw 28.05.2009 BABINA Przemysław E. Stadnik / 1godz. 1615 - 1700
196 Czw 28.05.2009 GOTFRYD Sebastian E. Stadnik / 1godz. 1700 - 1745
197 Czw 28.05.2009 DĄBEK Wojciech Z. Berestecki / 1godz. 1615 - 1700
198 Czw 28.05.2009 ZAPAŁOWSKI Bartosz Z. Berestecki / 1godz. 1700 - 1745
199 Pn 01.06.2009 CHORZEMPA Jan J. Tymczyszyn / 1godz. 1300 - 1345
200 Śr 03.06.2009 EKIERT Robert A. Wołczyk / 1godz. 1700 - 1745
201 Czw 04.06.2009 BABINA Przemysław E. Stadnik / 1godz. 1615 - 1700
202 Czw 04.06.2009 GOTFRYD Sebastian E. Stadnik / 1godz. 1700 - 1745
203 Czw 04.06.2009 DĄBEK Wojciech Z. Berestecki / 1godz. 1615 - 1700
204 Czw 04.06.2009 ZAPAŁOWSKI Bartosz Z. Berestecki / 1godz. 1700 - 1745
Wróć do spisu treści