Zadania projektu - Witamy w portalu Stowarzyszenia Wspierania Niesłyszących - SWN

Stowarzyszenie
Wspierania
Niesłyszących
Przejdź do treści
Wspieranie rozwoju samodzielności osób niepełnosprawnych
Zadaniem projektu „Wspieranie rozwoju samodzielności osób niepełnosprawnych” jest rehabilitacja osób niepełnosprawnych mająca na celu zwiększenia ich samodzielności dzięki udziałowi w zajęciach wyrównujących dysproporcje edukacyjne i doskonalących umiejętności w zakresie radzenia z ograniczeniami wynikającymi z własnej niepełnosprawności, samodzielności oraz odpowiedzialności za siebie. Bezpłatny udział w działaniach projektu wyrówna szanse osób niepełnosprawnych dotyczące możliwości rehabilitacji i rewalidacji zwiększy ich potencjał edukacyjny, zdrowotny umożliwiając łatwiejsze nabywanie kompetencji szkolnych i społecznych co zapobiegnie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych. Zajęcia indywidualne i grupowe będą się odbywały w czasie dostosowanym do możliwości uczestników, Jedna osoba może uczestniczyć w kilku formach wsparcia zasadniczego podstawowego w zależności od rozpoznanych potrzeb.Projekt jest współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnysh
Wróć do spisu treści