Zadania projektu - Witamy w portalu Stowarzyszenia Wspierania Niesłyszących - SWN

Stowarzyszenie
Wspierania
Niesłyszących
Przejdź do treści

Menu główne:

Wspieranie rozwoju samodzielności osób niepełnosprawnych
Zadaniem projektu „Wspieranie rozwoju samodzielności osób niepełnosprawnych” jest rehabilitacja osób niepełnosprawnych mająca na celu zwiększenia ich samodzielności dzięki udziałowi w zajęciach wyrównujących dysproporcje edukacyjne i doskonalących umiejętności w zakresie radzenia z ograniczeniami wynikającymi z własnej niepełnosprawności, samodzielności oraz odpowiedzialności za siebie. Bezpłatny udział w działaniach projektu wyrówna szanse osób niepełnosprawnych dotyczące możliwości rehabilitacji i rewalidacji zwiększy ich potencjał edukacyjny, zdrowotny umożliwiając łatwiejsze nabywanie kompetencji szkolnych i społecznych co zapobiegnie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych. Zajęcia indywidualne i grupowe będą się odbywały w czasie dostosowanym do możliwości uczestników, Jedna osoba może uczestniczyć w kilku formach wsparcia zasadniczego podstawowego w zależności od rozpoznanych potrzeb.Projekt jest współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnysh
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego