Obchody roku niepełnosprawnych - Witamy w portalu Stowarzyszenia Wspierania Niesłyszących - SWN

Stowarzyszenie
Wspierania
Niesłyszących
Przejdź do treści
Działalność Stowarzyszenia


Sprawozdanie z Obchodów Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych w Przemyślu


W ramach obchodów Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych Stowarzyszenie Wspierania Niesłyszących - SWN w Przemyślu zostało wybrane przez społeczność osób niepełnosprawnych do koordynowania i organizacji cyklu przedsięwzięć mających na celu podniesienie świadomości społecznej w zakresie uznania prawa osób niepełnosprawnych do pełnej integracji ze społeczeństwem a w szczególności do uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym.
Głównymi celami obchodów Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych jest:

* edukowanie osób niepełnosprawnych o możliwości egzekwowania przez nich równości wobec prawa;

* przybliżenie lokalnej społeczności problematyki osób niepełnosprawnych;

* pobudzenie aktywności twórczej osób niepełnosprawnych;

* prezentacja dorobku szkolnictwa specjalnego;

* popularyzowanie profilaktyki antyuzależnieniowej;

* propagowanie czynnego uprawiania sportu;

* uaktywnienie środowiska lokalnego na rzecz osób niepełnosprawnych;

* ukazanie dorobku artystycznego ze zwróceniem szczególnej uwagi na propagowanie dokonań młodzieży niepełnosprawnej;

* popularyzowanie technik internetowych;

* integrowanie europejskiej społeczności niepełnosprawnej;

* aktywizacja i integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ze społecznością lokalną;

* nawiązanie więzi wśród uczestników festynu;

* zapobieganie patologiom społecznym wśród osób niepełnosprawnych.

W ramach obchodów w Przemyślu Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych zostały przeprowadzone następujące przedsięwzięcia:
1. Festiwal dorobku artystycznego osób niepełnosprawnych z aukcją prac plastycznych wykonanych przez osoby niepełnosprawne.
Organizator: Stowarzyszenie Wspierania Niesłyszących - SWN w Przemyślu
Sponsorzy:
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
Urząd Miasta Przemyśla
Stowarzyszenie Wspierania Niesłyszących
2. Konferencja: "Nowe trendy w kształceniu osób niepełnosprawnych"
Organizator: Stowarzyszenie Wspierania Niesłyszących - SWN w Przemyślu
Dyrektorzy Specjalnych Ośrodków Szkolno - Wychowawczych w Przemyślu
Sponsorzy:

Wymierne rezultaty

W festiwalu czynnie uczestniczyło 280 osób niepełnosprawnych w wieku od 7 do 70 lat z terenu miasta Przemyśla.
Osoby te mogły zaprezentować się w występach artystycznych, w pracach plastycznych i utworach literackich. Dla wielu z nich było to realizacją marzeń oraz jedną z niewielu możliwości aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta.
Konferencja natomiast była doskonałym sposobem na przybliżenie społeczności lokalnej zagadnień związanych z prawami osób niepełnosprawnych ich rehabilitacją, integracją i poprawą jakości życia.
Realizacja tych przedsięwzięć przyczyniła się do podniesienia świadomości społecznej w zakresie uznania prawa osób niepełnosprawnych do pełnej integracji ze społeczeństwem a w szczególności do uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym. Informacje o Festiwalu i Konferencji ukazały się w TVP 3 oraz w regionalnej prasie. Godnym podkreślenia jest fakt, że w Obchody Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych była zaangażowana cała społeczność ludzi niepełnosprawnych, organizacje działające na rzecz tych osób, instytucje społeczne z terenu miasta Przemyśla. Patronat honorowy nad obchodami Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych obejmie Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma.
Dzięki realizacji programu ponad 2000 osób niepełnosprawych pogłębiło znajomość przepisów prawnych ułatwiających życie osobom niepełnosprawnym, efektywnie spędzić czas ucząc się informatyki, rozwijając sprawność językową, poznając piękno kultury ojczystej oraz rozwijając zdolności artystyczne. Działania te propagują zdrowy styl życia i profilaktykę antyuzależnieniową, dzięki temu przyczynią się do zapobiegania patologiom społecznym wśród osób niepełnosprawnych. Społeczność miasta Przemyśla miała możliwość zapoznania się z problematyką życia osób niepełnosprawnych, co zaskutkowało uwrażliwieniem na sprawy związane z włączeniem osób niepełnosprawnych w życie społeczności lokalnej.     
Wróć do spisu treści