Komputer oknem na świat - Witamy w portalu Stowarzyszenia Wspierania Niesłyszących - SWN

Stowarzyszenie
Wspierania
Niesłyszących
Przejdź do treści
Rozwijanie umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem






Opis projektu "Komputer oknem na świat"
Celem projektu jest kształtowanie u osób niesłyszących wyobraźni technicznej oraz doskonalenie przygotowania do korzystania z techniki komputerowej, zastosowania Internetu do edukacji, rozwoju zainteresowań, rehabilitacji oraz komunikowania się. Zwiększenie aktywności niepełnosprawnych oraz wykazanie przydatności komputera jako narzędzia pracy i aktywnego poszukiwania pracy przyczyni się do zapobiegania bezrobociu w tej grupie osób. Program skierowany jest do osób uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych oraz osób dorosłych niesłyszących. W programie będą brać udział osoby z orzeczoną niepełnosprawnością, z uszkodzonym słuchem oraz osoby mające trudności w porozumiewaniu się z otoczeniem. 
Wróć do spisu treści