Zakopane 2003 - Witamy w portalu Stowarzyszenia Wspierania Niesłyszących - SWN

Stowarzyszenie
Wspierania
Niesłyszących
Przejdź do treści
Poznaję świat


Dzięki realizacji projektu zrealizowane zostały zadania mające na celu wdrażanie osób niesłyszących do aktywnego spędzania czasu wolnego poprzez rozwijanie inwencji, uwrażliwienie osób niesłyszących na piękno ojczystej przyrody i krajobrazu, zbieranie i gromadzenie materiałów krajoznawczych, utrwalanie ich na zdjęciach i filmach video, upowszechnianie wiedzy o kraju poprzez organizowanie wystaw, konkursów (została zorganizowana wystawa podczas organizowanego przez nasze Stowarzyszenie Festiwalu Dorobku Artystycznego Osób Niepełnosprawnych), propagowanie wśród osób niesłyszących zdrowego stylu życia, Aktywność krajoznawczo - turystyczna jest doskonałą formą rehabilitacji, dostarcza ogromnego bogactwa wrażeń i przeżyć, rozwija sprawność ruchową oraz językową, daje możliwość bezpośredniej obserwacji procesów i zjawisk w naturalnych warunkach oraz umożliwia konfrontację wiedzy podręcznikowej z praktyką. 
Wróć do spisu treści