Rozwój sprawności językowej - Witamy w portalu Stowarzyszenia Wspierania Niesłyszących - SWN

Stowarzyszenie
Wspierania
Niesłyszących
Przejdź do treści
Rozwijanie umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem


Opis projektu "Rozwój Sprawności Językowej"
"Rozwój sprawności językowej" - ma na celu objęcie specjalistyczną opieką logopedyczną i surdopedagogiczną dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna w zakresie: orientacyjne badania słuchu, określenie kompetencji komunikacyjnych, ustalenie i prowadzenie indywidualnego programu logoterapii dla dzieci niesłyszących i z wadami wymowy oraz udzielanie specjalistycznych porad dla rodziców tych dzieci. W programie będą brały udział osoby z uszkodzonym słuchem oraz osoby mające trudności w porozumiewaniu się z otoczeniem z orzeczoną niepełnosprawnością. 
Wróć do spisu treści