Rozwój sprawności językowej - Witamy w portalu Stowarzyszenia Wspierania Niesłyszących - SWN

Stowarzyszenie
Wspierania
Niesłyszących
Przejdź do treści
Wspieranie rozwoju samodzielności osób niepełnosprawnych
„Rozwój sprawności językowej” - specjalistyczna opieka logopedyczna i surdopedagogiczna dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym: pomoc w postaci zajęć bezpośrednio skierowana do niepełnosprawnych dzieci umożliwi rozwój mowy i słuchu, co zwiększy umiejętności komunikacyjne i stworzy dzieciom większe szanse edukacyjne i integracyjne. Udzielanie bezpośrednich specjalistycznych porad dla rodziców pomoże im rozwiązywać codzienne problemy edukacyjne i wychowawcze.
Wróć do spisu treści