Zajęcia kulinarne-młody kucharz - Witamy w portalu Stowarzyszenia Wspierania Niesłyszących - SWN

Stowarzyszenie
Wspierania
Niesłyszących
Przejdź do treści
Jestem aktywny


Zajęcia kulinarne – młody kucharz
Podczas zajęć wychowankowie uczą się przygotowywać proste posiłki oraz poznają tajniki kuchni.
Zaznajamiają się z podstawowymi zasadami dobrych obyczajów przy stole, uczą się również jak mają podawać potrawy i nakrywać estetycznie stół.
Głównym celem zajęć prowadzonych w pracowni kulinarnej jest kształtowanie nawyków w zakresie higieny żywienia, wykonywania czynności porządkowych w kuchni i jadalni.
Dzieci uczą się bezpiecznego posługiwania nożem, tarką, obierania i tarcia owoców i warzyw.
Zajęcia kulinarne są bardzo lubiane przez dzieci także ze względu na wspólną degustację wykonywanych potraw.
Dzięki tym zajęciom wychowankowie się integrują, uczą współpracy i współdziałania. 
Wróć do spisu treści