Teatrzyk Pinokio - Witamy w portalu Stowarzyszenia Wspierania Niesłyszących - SWN

Stowarzyszenie
Wspierania
Niesłyszących
Przejdź do treści
Kształcimy zdolności rozwijając pasje
„Teatrzyk Pinokio” (zajęcia prowadzone w formie grupowej z 7 beneficjentami) - zajęcia teatralne wszechstronnie rozwijające i aktywizujące, umożliwiające: rozwijanie osobowości,
umiejętności uzewnętrzniania swoich przeżyć i potrzeb poprzez środki wyrazu (język, gest, mimika), umuzykalnienie, kształtowanie wrażliwości estetycznej oraz rozwijanie pamięci słownej, muzycznej, ruchowej, słuchowej.
Wróć do spisu treści