O projekcie - Witamy w portalu Stowarzyszenia Wspierania Niesłyszących - SWN

Stowarzyszenie
Wspierania
Niesłyszących
Przejdź do treści
Kształcimy zdolności rozwijając pasje

Celem projektu „Kształcimy zdolności rozwijając pasje” jest zwiększanie samodzielności, wspieranie rozwoju osobowego osób niepełnosprawnych, w tym osób z autyzmem i niesłyszących poprzez udział w zajęciach i szkoleniach umożliwiających nabycie i doskonalenie umiejętności w zakresie radzenia sobie z ograniczeniami wynikającymi z własnej niepełnosprawności.

Zajęcia będą prowadzone w następujących formach wsparcia:

„Rozwój sprawności językowej” (zajęcia indywidualne dla 25 beneficjentów) - specjalistyczna opieka logopedyczna i surdopedagogiczna w postaci zajęć bezpośrednio skierowanych do niepełnosprawnych beneficjentów, umożliwiający rozwój mowy i słuchu, co zwiększy umiejętności komunikacyjne i stworzy  większe szanse edukacyjne i integracyjne.

„Komputer oknem na świat” (zajęcia w formie grupowej z 8 beneficjentami) - zajęcia komputerowe dostosowane do potrzeb osób niesłyszących i autystycznych,  umożliwiające poznanie technik pracy z komputerem, umiejętność wykorzystania Internetu do edukacji, rehabilitacji, zwiększające aktywność społeczną.

„Teatrzyk Pinokio” (zajęcia prowadzone w formie grupowej z 7 beneficjentami) - zajęcia teatralne wszechstronnie rozwijające i aktywizujące, umożliwiające: rozwijanie osobowości,
umiejętności uzewnętrzniania swoich przeżyć i potrzeb poprzez środki wyrazu (język, gest, mimika), umuzykalnienie, kształtowanie wrażliwości estetycznej oraz rozwijanie pamięci słownej, muzycznej, ruchowej, słuchowej.

"Jestem sprawny” (zajęcia prowadzone w formie grupowej, w dwóch grupach po 8 osób) - zajęcia pozwalające na wszechstronny rozwój fizyczny, poprawiają motorykę, szybkość, zwinność, siłę oraz wytrzymałość. Kształtują prawidłową postawę, wzmacniają i rozciągają mięśnie oraz wyrabiają orientację przestrzenną, pamięć ruchową, koordynację.

"Świat otwarty dla przedsiębiorczych" (zajęcia prowadzone w formie grupowej z 7 beneficjentami) - aktywizacja zawodowa, poznanie predyspozycji zawodowych, nabycie umiejętności kluczowych zwiększających szanse na zatrudnienie, wskazanie nowych możliwości w uzyskaniu pracy.

„Zajęcia psychologiczno-rozwojowo-terapeutyczne” (zajęcia prowadzone w formie indywidualnej z 5 beneficjentami) – zajęcia mające na celu stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka, wyrównywanie deficytów rozwojowych i harmonizowanie rozwoju, pomoc dziecku w uwalnianiu się od zachowań niepożądanych (sensoryzmów, zachowań agresywnych).

"Terapia gliną" (zajęcia prowadzone w formie grupowej  z 6 beneficjentami) –  zajęcia rehabilitacyjne usprawniające motorykę małą mające na celu wspomaganie wszechstronnego rozwoju beneficjentów poprzez działalność twórczą oraz rozładowanie ich napięcia emocjonalnego, zróżnicowane tak, aby jego realizacja umożliwiała osiąganie przez uczestników postępów w zakresie: koordynacji wzrokowo-ruchowej, sprawności manualnej oraz rozwijania wyobraźni i myślenia abstrakcyjnego.

"W świecie zmysłów SI"(zajęcia indywidualne dla 5 beneficjentów - zajęcia wspierające rozwój sensomotoryczny dzieci - Terapia SI to zespół działań – ćwiczeń, zabaw i aktywności, które mają za zadanie wyzwalanie konkretnych reakcji sensorycznych, dzięki czemu następuje poprawa organizacji wrażeń zmysłowych. Terapia SI jest prowadzona przez terapeutę integracji sensorycznej w specjalnie do tego celu przygotowanej pracowni i z użyciem pomocy do Integracji Sensorycznej. Celem terapii SI jest kontrolowana stymulacja wszystkich systemów zmysłowych, która wpływa na poprawę funkcjonowania w sferze emocjonalnej i motorycznej.

Wróć do spisu treści