Rozwój sprawności językowej - Witamy w portalu Stowarzyszenia Wspierania Niesłyszących - SWN

Stowarzyszenie
Wspierania
Niesłyszących
Przejdź do treści
Centrum rozwoju osobowego osób niepełnosprawnych


Projekt "Rozwój Sprawności Językowej"

Objęcie specjalistyczną opieką logopedyczną i surdopedagogiczną dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym: orientacyjne badania słuchu, określenie kompetencji komunikacyjnych, ustalenie i prowadzenie indywidualnego programu logoterapii dla dzieci niesłyszących i z wadami wymowy oraz udzielanie specjalistycznych porad dla rodziców tych dzieci. Pomoc w postaci zajęć bezpośrednio skierowana do niepełnosprawnych dzieci umożliwi rozwój mowy i słuchu, co zwiększy umiejętności komunikacyjne i stworzy dzieciom większe szanse edukacyjne i integracyjne. Udzielanie bezpośrednich specjalistycznych porad dla rodziców pomoże im rozwiązywać codzienne problemy edukacyjne i wychowawcze ich dzieci.
Wróć do spisu treści