Poradnictwo Centrum - Witamy w portalu Stowarzyszenia Wspierania Niesłyszących - SWN

Stowarzyszenie
Wspierania
Niesłyszących
Przejdź do treści
Centrum aktywizacji osób niepełnosprawnych przy SWN


Poradnictwo oferowane przez Centrum

Zajęcia z zakresu doradztwa i poradnictwa będą prowadzone przez wykwalifikowanych doradców zawodowych i psychologów z dużym doświadczeniem w prowadzeniu zajęć z osobami niepełnosprawnymi. Program obejmuje :

1. 120 godzin zajęć z zakresu "Doradztwa zwiększającego potencjał zawodowy", umożliwiającego nabycie przez osoby niepełnosprawne umiejętności oceny posiadanych predyspozycji i aspiracji zawodowych, doboru odpowiedniego kierunku szkolenia zawodowego oraz wytyczenie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej. Doskonalenie umiejętności obsługi sprzętu komputerowego, umiejętność pisania CV, listu motywacyjnego, prezentacji własnych walorów zawodowych, prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z pracodawcą przyczyni się do zwiększenia poczucia własnej wartości i zwiększenia aktywności zawodowej.

2. 50 godzin zajęć z zakresu "Poradnictwa psychologicznego" wspierającego indywidualny rozwój mający na celu zwiększenie poczucia własnej wartości, aktywności i kreatywności oraz nabycia lub doskonalenia umiejętności społecznych osób niepełnosprawnych, istotnych z punktu widzenia rynku pracy.  
Wróć do spisu treści