Teatrzyk PINOKIO - Witamy w portalu Stowarzyszenia Wspierania Niesłyszących - SWN

Stowarzyszenie
Wspierania
Niesłyszących
Przejdź do treści
Centrum rozwoju osobowego osób niepełnosprawnych


Projekt "Teatrzyk "PINOKIO""

Za pomocą zajęć teatralnych można realizować pewne istotne zadania programowe, takie jak:
  • rozwijanie osobowości,
  • rozwijanie umiejętności uzewnętrzniania swoich przeżyć i potrzeb poprzez środki wyrazu (język, gest, mimika),
  • umuzykalnienie,
  • kształcenie elementarnej wyobraźni,
  • kształtowanie wrażliwości estetycznej,
  • rozwijanie prawidłowych postaw społecznych,
  • rozwijanie pamięci słownej, muzycznej, ruchowej, słuchowej.


XXIII Przegląd Jasełek - Jarosław
Występ Teatrzyku "PINOKIO" - CARMEN
Występ artystyczny w miejscowości Gliczarów Górny koło Zakopanego
W dniu 17 listopada 2010 roku Teatrzyk „Pinokio” wystąpił w miejscowości Gliczarów Górny koło Zakopanego. Na miejsce grupa przybyła dzień wcześniej by w pełni sił się zaprezentować.
Czas wolny po przybyciu na miejsce przeznaczony został na solidne przygotowanie się na dzień następny oraz zwiedzanie Gliczarowa. Jak sie później okazało - było warto.
Forma z jaką się zaprezentował Teatrzyk "Pinokio" wywarła niezapomnaine wrażenia na widzach co dało się odczuć po brawach, jakie wybrzmiały..
Korzystając z pobytu w tak pięknej części kraju resztę wolnego czasu spędziliśmy na zwiedzaniu Zakopanego. W "programie wycieczki" znalazły się skocznie narciarskie, Gubałówka i pyszny obiad, Krupówki i zakup pamiątek. Także i Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanym nie uszło naszej uwadze. Baseny termalne w Szaflarach tzw. Termy Podhalańskie również znalazły się "na szlaku" wycieczki.
Pełni pozytywnych wrażeń, niezapomnianych chwil i nadzieji na kolejne spotkanie 18 listopada wróciliśmy do Przemyśla.
Z ramienia Stowarzyszenia Wspierania Niesłyszących młodzież Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr2 w Przemyślu w dniach 5-7 listopada 2010r. miała znakomitą okazję zaprezentowania się na IX Ogólnopolskim Przeglądzie Artystycznym - Poznań 2010.
Teatrzyk "Pinokio" przedstawił kilka pełnych humoru pantomimicznych skeczy, które wzbudziły ogromny zachwyt oglądającej go publiczności.
Była to też doskonała okazja do zwiedzania Poznania, wymiany doświadczeń oraz spędzenia wielu miłych chwil z rówieśnikami z całej Polski.
"Polonez" w wykonaniu naszych podopiecznych
Pierwsze kroki poloneza
Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych - występ Teatru "PINOKIO" w Poniatowej (10.12.2009)
W ramach Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych mieliśmy okazję zaprezentowania się w dniu 03.12.2009 r. w Przeworsku w Gimnazjum im. H. Kołłątaja oraz w dniu 10.12.2009 r. w Szkole Podstawowej w Poniatowej koło Lublina.
Festyn integracyjny miał na celu wymianę doświadczeń artystycznych oraz zbliżenie między dziećmi i młodzieżą z różnych środowisk.
Występy Teatru "PINOKIO" zostały przyjęte z dużym entuzjazmem.
W przyszłości pragniemy kontynuować rozpoczętą współpracę. 
Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych - występ Teatru "PINOKIO" w Przeworsku (03.12.2009)
I Kongres Osób Niepełnosprawnych Archidiecezji Przemyskiej
Teatrzyk "PINOKIO" gościnnie w Torkach
„PINOKIO” "podbija" Białystok
W dniach 30- 31.05. 2009 roku braliśmy udział w V Festiwalu Twórczości Osób Niepełnosprawnych w Wasilkowie k/Białegostoku, gdzie nasza grupa z przedstawieniem „Ole i Trufa” zajęła I miejsce w kategorii teatr.
Głównymi celami tego festiwalu było m.in.: stworzenie możliwości zaprezentowania dorobku artystycznego osób niepełnosprawnych, promocja talentów oraz promocja wszelkich form artystycznych, jako formy terapii przez sztukę.
Zajęcie I miejsca dało naszym aktorom powód do dumy oraz ukazała sens ich wielomiesięcznej pracy.
video1 - występ teatrzyku - czas trwania ok. 8min., wielkośc pliku ok. 18MB
video2 - przyznanie nagrody - czas trwania ok. 1min., wielkość pliku ok. 4,8MB
„PINOKIO” w Poznaniu
03-05.04.2009
W dniach od 3 do 5 kwietnia br. grupa taneczna zespołu „Pinokio” wzięła udział w VIII Przeglądzie Działań Artystycznych Osób Niesłyszących w Poznaniu.
Nasi młodzi tancerze zaprezentowali się w trzech tańcach: „Krakowiak”, „Laleczka z saskiej porcelany” oraz w tańcu „ Disco”.
Po występach artystycznych dzieci wraz z opiekunami zwiedzały rynek poznański oraz okolice jeziora Malta.
Zdjęcia poniżej przedstawiają występ Teatru "PINOKIO" na festynie, jaki odbył się w naszym Ośrodku.
Wysoka forma naszego teatrzyku jest wynikiem intensywnych ćwiczeń i dobrze zorganizowanej pracy zespołowej. Każdy z aktorów doskonale wie, jak ważną rolę pełni w grupie i jakie ma znaczenie na scenie.
Dzięki temu oprócz wspaniałej zabawy jej uczestnicy uczą się doskonałej sprawności ruchowej, odporności psychicznej na stres związany z występem przed publicznością, a także odpowiedzialności.
Poniżej zamieściliśmy kilka "fotek" obrazujących próby teatrzyku oraz występ "mikołajkowy" w miejscowości Leszno.
WOJEWÓDZKI PROGRAM NA RZECZ WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU NA ROK 2007

Teatrzyk – PINOKIO

Projekt współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, PFRON

Zajęcia w ramach realizacji programu mają na celu wytworzenie poczucia bezpieczeństwa w grupie, podniesienie samooceny uczestników oraz wiary we własne możliwości i zdolności. Spotkania teatralne kształtują atmosferę sprzyjającą przełamywaniu barier emocjonalnych, które mogły hamować swobodną ekspresję, wyobraźnię, fantazję i pomysłowość. Miały także „uwrażliwić dzieci na siebie”, pozwolić na nawiązanie więzi koleżeńskich oraz ustalenie reguł współżycia w grupie.
Za pomocą zajęć teatralnych można realizować pewne istotne zadania programowe, takie jak:

rozwijanie osobowości,
rozwijanie umiejętności uzewnętrzniania swoich przeżyć i potrzeb poprzez środki wyrazu (język, gest, mimika),
umuzykalnienie,
kształcenie elementarnej wyobraźni,
kształtowanie wrażliwości estetycznej,
rozwijanie prawidłowych postaw społecznych,
rozwijanie pamięci słownej, muzycznej, ruchowej, słuchowej.

W zależności od wypływających z różnic wiekowych zainteresowań i możliwości psychofizycznych uczniów, w poszczególnych grupach ćwiczeniowych powinny być stosowane w odpowiednim zakresie różnorodne formy wychowania muzyczno-ruchowego, m.in. zabawy, marsze, tańce regionalne, narodowe, towarzyskie oraz ćwiczenia rytmiczne i taneczne.
Teatr łączy ze sobą różne formy zajęć: ruchowe, muzyczne, rytmiczne, plastyczne, praktyczno-techniczne, logopedyczne – przez co bardzo wszechstronnie aktywizuje dziecko. Edukacja teatralna ma przygotować dziecko do odbioru sztuki przez rozwijanie wrażliwości, ukazywanie pozawerbalnych środków ekspresji, przeżywanie razem z bohaterami ich przygód. Należy przy tym dodać, że rola szkoły w rozbudzaniu potrzeb kulturalnych i zainteresowań artystycznych uczniów jest ogromna, nie zastąpi jej ani dom rodzinny, ani rówieśnicy. W szkolnym teatrze każde dziecko znajduje miejsce w nowych sytuacjach, potrafi utożsamić się z postacią którą gra, co pomaga rozwijać wyobraźnię niesłyszącego dziecka i jego fantazję, a także kształci krytycyzm i uczy dokonywać prawidłowych ocen.
Wróć do spisu treści